EKONOMISERVICE

Våra engagerade ekonomer är specialiserade på ekonomihantering och administration för resebyråer. Vi vill vara det självklara valet för er oavsett om ni behöver hjälp med enstaka tjänster som redovisning, kund- och leverantörsreskontra, löner eller vill outsourca hela företagets ekonomiadministration till oss. Vi har erfarenhet av de flesta system som exempelvis Amadeus, Galileo, Linkon, Antares, Fortnox, Visma, Hogia och Agresso.
Välkommen att kontakta oss för att ta reda på vad vi kan göra för er!

Redovisning och bokföring inkl. löpande avstämningar.
Rapportering och analyser.
Budget och prognoser.
Års- och periodbokslut, årsredovisning.
Personal- och löneadministration, HR.
Kundreskontra, påminnelsehantering och inkasso.
Registrering av leverantörsfakturor och betalningar.
Daglig helpdesk/support för problemlösning i boknings- och ekonomisystem.
Biljettavstämning- och redovisning av BSP inkl. ADM, ACM och Refund appl.
Avstämning av resekonto och kreditkort som t.ex. Diners, FirstCard och American Express.
SilverRail/tåg, flygtaxi.